dijous, 18 de febrer de 2016

El joc...Cada infant s’expressa de manera única quan juga, mai trobarem dos nens que juguin igual.
El joc és una activitat que apareix espontàniament  i els adults hem de donar molts i diferents elements per  satisfer les seves necessitats  . En molts casos no cal gastar molts diners amb una cassola vella, una caixa, un tub ...ja tenim prou..!!
El nen que juga aprèn a controlar i conèixer el seu propi cos, a representar-se en el món exterior i a actuar-hi. I no cal dir la gran funció de relació social que crea.
Hem demanat la col·laboració a les famílies, per portar diferent material de casa ,segur que li trobem un bon profit.