dijous, 12 de novembre del 2020

Física i química.

 En el sistema tècnic d unitats el pes es mesura en kilograms –força (kgf) o kilopondi (kp) definit com la força feta sobre un kilogram de massa per l’acceleració en caiguda lliure

(g=9,80665m/s²)4

  • 1 kgf = 9,80665 N = 9,80665 kg·m/s²

               Tot això ho estem  descobrint ...!


                 Per als infants, jugar vol dir aprendre