dilluns, 24 d’abril del 2023

Formacions de l´equip

 

Aquest dissabte l’equip va participar en el seminari  d´Escoles Verdes.

 

Millorar la qualitat del procés d’ensenyament – aprenentatge , requereix  que el professorat  estigui constantment fent formacions per poder adaptar-se als nous canvis socials, tecnològics ,possibilitar competències i recursos .

 

L’important no és el que la mestra fa o sap ,sinó el que aprèn l’Infant i com ho aprèn.