Què fem?.

Som una llar perquè ens situem en les primeres edats dels infants , i perquè com a llar, hem d´acollir als nens i nenes, als pares i mares, fent-los sentir-se segurs,estimats i en confiança.Una confiança mútua que permeti la comunicació i l´intercanvi.

Aquesta serà la primera llar del vostre fill-a ,on haurà de creixer construint la seva individualitat i autoestima i formant-se com un ésser social i ...com pot fer-se una tasca tant important si no és sota un clima de protecció,seguretat i estima pròpies d´una llar?

Sabem el que , en aquestes edats, els infants necessiten, en qui nivell de desenvolupament es troben o es poden trobar i els oferim molts estímuls (vivències,materials,espais...) perquè la motivació els porti a créixer en tots els àmbits :lingüistics,d´expressió,motrui,emocional,afectiu..descobrint-se a sí mateixos i al seu entorn natural i social.